Road Studio – Relacje Inwestorskie

Road Studio S.A.

Deweloper gier wideo o tematyce motoryzacyjno-survivalowej

Jesteśmy developerem symulacyjnych gier wideo o tematyce motoryzacyjno-survivalowej, opartych jednocześnie na motywie podróży. Pomimo, że zespół pracuje w Warszawie, nasze produkcje tworzone są z myślą o graczach z całego świata. W naszych grach będą mogli wcielić się w kierowców najrozmaitszych pojazdów i zwiedzić wiernie odzwierciedlone, egzotyczne zakątki świata.

“More than games. More than adventure.”

— Filozofia Road Games

Historia Spółki

Jesteśmy developerem symulacyjnych gier wideo o tematyce motoryzacyjno-survivalowej, opartych jednocześnie na motywie podróży. Pomimo, że zespół pracuje w Warszawie, nasze produkcje tworzone są z myślą o graczach z całego świata. W naszych grach będą mogli wcielić się w kierowców najrozmaitszych pojazdów i zwiedzić wiernie odzwierciedlone, egzotyczne zakątki świata.

Wszystko to jest możliwe dzięki nowoczesnym narzędziom developerskim z silnikiem Unreal Engine na czele, cyfrowej dystrybucji, doświadczonych członkach naszego zespołu produkcyjnego, a także unikalnych relacjach biznesowych

 

Road Studio S.A.

Informacje o spółce

Prezentacja Spółki

Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie zajmuje się produkcją oraz wydawaniem gier w 3 segmentach symulatorów: ciężarówki (seria Truck Simulator), motocykle (seria Motorcycle Simulator) oraz segment pozostałych gier powiązanych z branżą motoryzacyjną. Wszystkie projekty związane z tworzeniem gier znajdują się na etapie produkcji.

Misją firmy jest umożliwienie graczom przeniesienia się w odległe miejsca w świecie bez wychodzenia z domu. W naszych produkcjach, gracze będą mogli wcielić się w kierowcę ciężarówki lub motocyklisty, a czasami również osoby prowadzącej biznes związany z motoryzacją.

Spółka zamierza zagospodarować bardzo dużą grupę graczy zainteresowanych symulatorami motoryzacyjnymi.

Istnieją na rynku inne gry, dzięki którym można stwierdzić, że baza osób zainteresowanych tym gatunkiem jest ogromna. Dodatkowo dużą popularnością niezmiennie cieszą się gry survivalowe, więc połączenie tych dwóch typów wydaje się dobrym pomysłem i stwarza wiele możliwości rozwoju produktów.

Obecnie firma jest w trakcie produkcji swoich pierwszych tytułów. Niektóre z nich są na zaawansowanym etapie.

RYNEK GIER KOMPUTEROWYCH NA ŚWIECIE I W POLSCE

Według raportu BSIC z lutego 2022 r. globalny rynek gier wideo jest większy niż połączone rynki filmowy i muzyczny. W roku 2020 liczba użytkowników gier wideo przekroczyła 1,2 mld. W 2021 r. natomiast wydatki konsumentów gier komputerowych wyniosły 87,1 mld USD w przypadku gier komputerowych i konsolowych, a także 93,2 mld USD w przypadku gier mobilnych. Według serwisu Statista łączna wartość rynku gier wzrośnie do 267 mld USD do roku 2025. Największe przychody w segmencie są generowane, kolejno, przez Chiny, Stany Zjednoczone, Japonię, Koreę Południową i Niemcy (za: Newzoo).
Według raportu Kondycja Polskiej Branży Gier 2020 polski rynek gier rozwija się w dobrym tempie, lecz pod względem udziału w światowym rynku gier z uwagi na osiągane przychody stanowił w 2020 r. około 0,38%. To samo źródło wskazuje, że w Polsce istniała wieloletnia przewaga rynku PC nad konsolowym. Obecnie ok. 38% sprzedaży stanowią gry PC, zaś pozostałą sprzedaż generują gry konsolowe i mobilne – przy czym większość stanowią gry mobilne, przez co tytuły PC nadal sprzedają się w Polsce lepiej od konsolowoych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że całościowo branża gier jest segmentem charakteryzującym się wysoką dynamiką wzrostu oraz niskim stopniem przewidywalności.

RYNEK SYMULATORÓW

Gry Road Studio zaliczają się do symulatorów, lecz jednocześnie przynależą do niszy gier symulujących codzienną pracę i/lub życie, a także kierowanie pojazdami. Jest to połączenie unikalne, reprezentowane przez ograniczoną grupę wydawców czy gier. Wydawcami ze zbliżonymi tytułami w portfolio, cieszącymi się popularnością na rynku, są SCS Software, Giants Software, astragon Enterntainment oraz PlayWay. Statista estymuje łączny przychód segmentu symulatorów w roku 2022 na 18,68 mld USD. 9,87 mld mają stanowić zakupy dokonywane w aplikacji. Liczba pobrań gier symulacyjnych ma osiągnąć 12,941 mld. Należy jednak zaznaczyć, że Allied Market Research wartość tego rynku estymuje na 4,86 mld USD, przy czym różnica może wynikać z odmiennej definicji symulacji. Najwięcej przychodu wygenerują użytkownicy z Ameryki Północnej, a w drugiej kolejności z Europy, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Podstawowe Informacje

NAZWA SPÓŁKI Road Games spółka akcyjna (Road Games S.A.)
KRS 0000851130
REGON (NBRN) 386611345
NIP 7010991674
ADRES Wernyhory 29a, 02-727 Warszawa, Polska
EMAIL ir@roadstudio.pl kontakt@roadstudio.pl
KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy w wysokości 128 100,00 zł wpłacony w całości
SĄD REJESTROWY Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Struktura Akcjonariatu

* Prezesem Zarządu Movie Games S.A. jest Pan Mateusz Wcześniak, który zasiada również w Radzie Nadzorczej Road Studio S.A.

** wraz z KGK Invest Group sp. z o.o., podmiotem zależnym od Pana Macieja Nowaka, będącym w posiadaniu 100.000 akcji Road Studio S.A.

Notowania Giełdowe

Aktualne notowania giełdowe można sprawdzić tutaj: NewConnect – karta spółki

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd Spółki Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariusza na dzień 25 listopada 2022 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, 00-549 Warszawa.

Dokumenty powiązane z ogłoszeniem do pobrania

– pełna treść ogłoszenia,
– informacja o liczbie akcji i głosów,
– projekty uchwał,
– formularz do wykonywania głosu na WZA przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROAD STUDIO S.A. w dniu 10 września 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Road Studio SA na dzień 30 czerwca 2022 r.

Informacje Finansowe

Aktualne Informacje finansowe znajdują się na oficjalnej stronie internetowej NewConnect. Link do aktualnych informacji finansowych: NewConnect – Karta spółki.

Raporty Bieżące

Raporty bieżące EBI dostępne są na stronie: NewConnect – Karta spółki

Raporty bieżące ESPI dostępna są na stronie: NewConnect – Karta spółki

Kalendarium Wydarzeń

13 maja 2022 r. – raport kwartalny za I kwartał 2022 r.

12 sierpnia 2022 r. – raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

10 listopada 2022 r. – raport za III kwartał 2022 r.

Dla Prasy / Press Pack

Pod poniższym linkiem znajduje się press pack zawierający podstawowe materiały graficzne i tekstowe dotyczące spółki Road Studio S.A. oraz innych spółek tworzących rodzinę Movie Games.

Road Studio S.A. – Press Pack >

Road Studio S.A.

Rodzina Movie Games

Road Studio S.A.

Nasz Newsletter

Bądź na bieżąco ze spółkami Grupy Kapitałowej Movie Games S.A.
Zapisz się
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Road Studio S.A.

Zarząd spółki

Michał Puczyński

Prezes Zarządu

Head of content w Movie Games, operacyjnie prowadzący codzienne prace działu marketingu. Dziennikarz technologiczny i copywriter od ponad 12 lat. Współpracował m.in. z Techland, Walkabout Games, Platige Image, Kinguin, Agorą, Grupą WP, Stadlbauer, Burco Development Polska czy GMI Group. Pisał dla mediów gamingowych, technologicznych i biznesowych. Twórca materiałów biznesowych, scenarzysta trailerów do gier, reklam, filmów korporacyjnych i dokumentalnych, realizowanych m.in. dla ASP w Katowicach, Kopalni Soli Wieliczka i Muzeum Warszawy.

Road Studio S.A.

Rada Nadzorcza

Mateusz Wcześniak

Członek Rady Nadzorczej

Ekspert rynku kapitałowego i nowych technologii. Prezes Zarządu spółki publicznej Movie Games S.A. Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego INC S.A., członek organów nadzoru w spółkach kapitałowych działających w obszarze produkcji gier komputerowych i nowych technologii. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uczestniczył w licznych specjalistycznych kursach z zakresu rynku kapitałowego, działalności instytucji finansowych w Polsce oraz wdrażania nowoczesnych metod zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w spółkach działających w branży nowych technologii. Uczestnik licznych konferencji naukowych, prelegent na konferencjach branżowych poświęconych tematyce gier komputerowych i nowym technologiom, prowadzący szkolenia w zakresie budowania wieloletnich strategii finansowania spółek oraz w zakresie opracowywania modelu rozwoju podmiotów z branży nowych technologii ze wsparciem ze strony instytucji finansowych w Polsce. Biegle posługuje się zarówno językiem angielskim, jak i językiem francuskim.

Michał Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskując w 2015 roku tytuł radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelariach Radców Prawnych, jako in-house lawyer, a także w ramach indywidualnej praktyki prawniczej, świadcząc kompleksowe usługi prawne m.in. dla spółek prawa handlowego, w tym grup kapitałowych oraz spółek notowanych na NewConnect i GPW, w szczególności obejmujące sporządzanie dokumentów wewnętrznych dla spółek, uczestnictwo w zgromadzeniach i posiedzeniach organów statutowych, udział w negocjacjach i sporządzaniu umów, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego z branży Gamedev włączając w to spółki publiczne. 

Agnieszka Hałasińska

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Hałasińska jest doradcą ds. controllingu i rachunkowości w Movie Games S.A., gdzie odpowiada za współtworzenie oraz nadzór strategii finansowej, tworzenie prognoz, planów oraz analiz finansowych, oraz jest odpowiedzialna za nadzór wszystkich procesów finansowych. W Brave Lamb Studio S.A. oraz Road Studio S.A. pełni funkcję doradcy zarządu, zaś w Pixel Crow Games S.A funkcję członka Rady Nadzorczej. Współpracuje także z Goat Gamez S.A. oraz Image Games S.A. – spółką założoną z Platige Image. Z wykształcenia inżynier procesów logistycznych oraz magister zarządzania. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu controllingu finansowego w grupach kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Maciej Miąsik

Członek Rady Nadzorczej

Jeden z pionierów polskiej branży gier wideo. Projektant gier, programista, producent, dźwiękowiec. Współtwórca Electro Body, pierwszej polskiej komercyjnej gry na komputery PC. Pracował przy pierwszej polskiej grze – Fire Fight – dla giganta elektronicznej rozrywki – Electronic Arts. Na przełomie wieków tworzył serię gier przygodowych z żywymi aktorami, które podbijały rynki wszystkich kontynentów. Był szefem produkcji pierwszej części serii Wiedźmin. Obecnie zajmuje się tworzeniem projektów w mniejszej skali w ramach studia Pixel Crow, jest członkiem zarządu Movie Games S.A. oraz aktywnie zajmuje się edukacją branżową. Jest dyrektorem programowym komercyjnych kursów edukacyjnych dla branży gier – Game Dev School – organizowanych od 2014 roku. Od 2012 roku wykłada na Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej, na kierunku Tworzenie Gier Wideo, który współtworzył. Członek rad programowych najważniejszych krajowych konferencji branżowych – GIC oraz Digital Dragons. Wieloletni niezależny ekspert Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli. Aktywnie działa w Fundacji Indie Games Polska.

Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

Jeden z pionierów polskiej branży gier wideo. Projektant gier, programista, producent, dźwiękowiec. Współtwórca Electro Body, pierwszej polskiej komercyjnej gry na komputery PC. Pracował przy pierwszej polskiej grze – Fire Fight – dla giganta elektronicznej rozrywki – Electronic Arts. Na przełomie wieków tworzył serię gier przygodowych z żywymi aktorami, które podbijały rynki wszystkich kontynentów. Był szefem produkcji pierwszej części serii Wiedźmin. Obecnie zajmuje się tworzeniem projektów w mniejszej skali w ramach studia Pixel Crow, jest członkiem zarządu Movie Games S.A. oraz aktywnie zajmuje się edukacją branżową. Jest dyrektorem programowym komercyjnych kursów edukacyjnych dla branży gier – Game Dev School – organizowanych od 2014 roku. Od 2012 roku wykłada na Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej, na kierunku Tworzenie Gier Wideo, który współtworzył. Członek rad programowych najważniejszych krajowych konferencji branżowych – GIC oraz Digital Dragons. Wieloletni niezależny ekspert Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli. Aktywnie działa w Fundacji Indie Games Polska.

Movie Games S.A.

Informacje Kontaktowe

INC_Investments_and_Consulting_Logo-MALE-1.png

Autoryzowany doradca

INC S.A.ul. Abpa A. Baraniaka
661-131 Poznań, Polska

T: +48 61 851 86 77
E: biuro@incsa.pl
www.incsa.pl

bdm.png

Animator

Dom Maklerski BDM
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała

T: +48 33 812 84 40
Infolinia: +48 800 312 124
www.bdm.pl